TM PRO 应用案例-成功案例-FDS CALLCENTRE

               

         
   

Ø         应用案例:(中英人寿保险有限公司)

 

²        坐席数:总共1700左右座席

站点:1个总站8个分站,包括北京,广州,福建,河北电信,河北自建,济南,长沙,成都等

²        硬件拓扑图

 

 

 

²        软件拓扑图